Hur fungerar enskilda avlopp?

Goder morgon på er alla och äntligen skiner solen här i Söderköping! Vi håller på och renoverar ett hus från 1790-talet, som drabbats av relativt stora skador i princip överallt. Vi har nu kommit till det punkten att det är dags för enskilt avlopp. Det är den bästa lösningen för detta hus, och det är det därför att huset ligger mitt i skogen och har ingen anslutning till det kommunala VA-nätet. Det finns inte heller någon gemensam brunn eller något liknande.

Enskilda avlopp är relativt enkelt att förstå. Det är bara ett system för att transportera och rensa upp spillvatten från toaletter, tvättmaskiner, diskmaskiner och duschar. Allt detta vatten kallas avfallsvatten och det är farligt eftersom det innehåller bakterier som kan orsaka sjukdomar. Avloppssystemet består av olika komponenter, inklusive en källarepump, ett nedgrävt tank och ett filter.

Enskilda avlopp är inte bara för små hus i skogen. De kan också användas för stora byggnader, till exempel lagerbyggnader och kontor. I sådana fall finns det ofta flera tankar och pumpar men principen är densamma – allt spillvatten från huset samlas upp i tanken/pumpstationen och tas sedan bort från fastigheten på ett säkert sätt.

Enskilda avlopp är dock inte helt problemfria. De kräver noggrann vattenhantering och rengöring för att fungera optimalt. Du kan till exempel inte slänga allt i toaletten som du vill, det finns vissa saker som inte får komma ner i systemet (exempelvis tamponger, hygienartiklar och medicinska avfall). Om du behandlar ditt avloppssystem med respekt och tar hand om det på rätt sätt, kommer det att fungera bra i många år.

Det finns olika typer av enskilda avlopp, beroende på vilket material som används för tanken. De vanligaste är betongtankar, plasttankar och fiberglass-tankar. Alla dessa typer fungerar på ungefär samma sätt men de har olika fördelar och nackdelar. Hoppas du blev lite klokare!